Over WDT

Wie zijn we?

vmdb

Toneelvereniging WDT is de oudste algemene toneelvereniging van Wageningen. Als Wageningse Dilettanten Toneelvereniging werden we in 1908 opgericht. Dilettant was destijds een gebruikelijk woord voor amateur. WDT is in al die jaren van haar bestaan steeds een eigenzinnige amateurvereniging gebleven waarbij één ding centraal staat: samen op een plezierige manier theater van goede kwaliteit te maken.
Momenteel hebben wij ongeveer 25 leden die een doorsnede zijn van de Wageningse bevolking. De leeftijden lopen uiteen van 20 tot 75 jaar.
De meeste seizoenen maken we twee producties: een productie met een iets grotere spelersgroep (9-12) spelers die één avondvullend stuk op de planken brengen en parallel daaraan een productie met meestal wat minder (7-9) spelers die 2 eenakters of één korter stuk maken.

Stukkeuze en regisseurs

Omdat we vinden dat elke regisseur weer nieuwe dingen meebrengt, hebben we geen vaste regisseurs. Op die manier leren we een zo breed mogelijk scala van opvattingen over toneelspelen kennen. We kiezen deze regisseurs om het jaar of soms om de twee jaar. De keuze hangt samen met het soort toneelstuk dat we graag willen voorbereiden.
De stukken worden geselecteerd uit de voorkeuren van de “leescommissie”, die elk jaar opnieuw wordt samengesteld uit de spelersgroep. In overleg met de regisseurs worden de stukken definitief gekozen. De gespeelde stukken lopen zijn zeer uiteenlopend, van klassiek naar eigentijds. We spelen meestal in ons vaste theater de Wilde Wereld, maar zo af en toe ook op lokatie.

Lid worden

Iedereen kan lid worden van WDT, toneelervaring is mooi meegenomen, maar geen vereiste. Om lid te worden van WDT hoef je geen auditie te doen. Begin september start ons repetitieseizoen en worden de rollen verdeeld. We beginnen het seizoen vaak met een open avond. Dan kun je komen om een avond met ons mee te spelen.
Vanaf oktober zijn de rollen meestal verdeeld, dus is het voor dat seizoen niet meer mogelijk om in te stromen.
Stuur ons gewoon een mailtje als je belangstelling hebt, dan krijg je voor het begin van het eerstvolgende seizoen een bericht. Natuurlijk kun je alvast een paar keer komen kijken of toneelspelen bij WDT iets voor je is. Gedurende het seizoen komen er ook wel eens plaatsen vrij in een stuk, maar dat is een uitzondering.

We repeteren op dinsdag en woensdagavond in de Wilde Wereld, een gezellig klein theater, waar we ook onze voorstellingen spelen.
Meedoen aan een productie betekent wel dat er veel inzet wordt gevraagd, je werkt in een groep en iedereen is afhankelijk van elkaar. Je repeteert één avond per week met per seizoen nog één a twee extra dagen in het weekeinde en daarnaast zorgen we samen voor decor en kleding.
Naast spelers, is er ook altijd behoefte aan decorbouwers, kledingmakers, geluid- en/of videotechnici, PR-mensen enz.

De contributie is inkomensafhankelijk en bedraagt per seizoen (sept-mei):
bruto inkomen tot € 20.000,-      € 105,-
bruto inkomen tot € 35.000,-      € 175,-
bij hoger inkomen:                        € 245,-

Het opzeggen van het lidmaatschap moet, volgens de statuten, schriftelijk voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar.

Voor aanmelden en verdere informatie ga naar Contact

alice.jpg

Donateurs

WDT is al sinds 1908 onderdeel van het culturele landschap in Wageningen. Iedereen die cultuur een warm hart toedraagt kan ons steunen om nog veel langer mooie, grappige, ontroerende en confronterende producties op de planken te zetten.

Aan donaties is geen minimum verbonden: we zijn u voor ieder bedrag zeer erkentelijk. Wordt u ook donateur? Maak uw schenking dan over op NL61 INGB 0000820124 t.n.v. Wageningse Dilettanten Toneelvereniging WDT. Hartelijk bedankt!

Als donateur ontvangt u tweemaal per jaar de nieuwsbrief. U kunt ons via een mail naar info@wdttoneel.nl laten weten hoe wij u kunnen bereiken.

Sponsoring

WDT prijst zich gelukkig met een aantal trouwe sponsoren. Onze erkentelijkheid hiervoor geven wij vorm door:

  • 2 vrijkaartjes voor een voorstelling naar keuze.
  • plaatsing van een advertentie volgens afspraak in de programmablaadjes die aan alle toeschouwers worden uitgereikt bij de voorstelling.
  • reclame op onze website.

Vermelding van uw advertentie in de programmaboekjes (A5 formaat) kost:

  1. een hele pagina in programmaboekje:                  € 155,-
  2. een halve pagina in programmaboekje:                 € 100,-
  3. een kwart pagina in programmaboekje:                € 55,-

Als u beide voorstellingen sponsort krijgt u 25% korting.
Vooraf wordt een formele overeenkomst opgemaakt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:

WDT en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WDT voldoet aan de eisen van de nieuwe privacy wet. Lees hier de voorwaarden.