Geschiedenis

Een meer dan honderdjarige vereniging heeft erg veel geschiedenis, het meeste is echter al vergeten. Deze pagina’s zijn er om nog iets van het verleden levendig te houden.

Het belangrijkste geschiedenisdeel zijn de gespeelde stukken, de verzameling is niet helemaal compleet, maar de meeste stukken die in de laatste 100 jaar zijn gespeeld staan in de lijst. Bij een groot aantal voorstellingen kan worden doorgeklikt om foto’s te bekijken.

Als u nog foto’s of interessante informatie heeft zou ik het op prijs stellen al u het aan ons doorgeeft. (info@www.wdttoneel.nl)

Oud WDT 600 (2743 x 1959)Een aantal hoogtepunten en interessante zaken zijn onderverdeeld in 4 gedeelten, 1908 – 1940, 1946 – 1980, 1981 – 2008 en 2009 – heden.

De affiches van de laatste jaren zijn samengevoegd op een andere pagina.